Alapítványunk adószáma
Névnap
Ma 2016. október 01., szombat, Malvin napja van. Holnap Petra napja lesz.
Határtalanul

A logóra kattintva elolvashatja beszámolónkat a 2016. évi kirándulásról.
Inárcsi tehetségek felfedezése

A logóra kattintva elolvashatja beszámolónkat.
Tanórán kivüli munka
Ki olvas minket?
Oldalainkat 18 vendég böngészi
Belépés

AZ ÉTKEZÉSEK BEFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
2016-2017

Fogalmak:
" Ebéd " - csak ebéd igénylése
" Kétszeri " - kétszeri étkezés biztosítása (tízórai, ebéd)
" Napközi " - háromszori étkezés biztosítása (tízórai, ebéd, uzsonna)
Tanulók térítési díjai:

Teljes ár 50%-os ár
Ebéd: 281,-Ft/nap 140,50 Ft/nap
Kétszeri: 367,-Ft/nap 183,50, Ft/nap
Napközi: 431,-Ft/nap 215,50 Ft/nap

 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint a nevelésbe vett gyermekek 1-8 évfolyamig térítésmentesen étkezhetnek.
Befizetés:

Az étkezést a gazdasági ügyintézőnél lehet befizetni a kijelölt napokon 
vagy
átutalással is lehet teljesíteni az következő számlaszámra:  
Inárcs Nagyközség Önkormányzata Iskola
64400099-30106618-71100017 
a közlemény rovatba kérjük írja be a gyermek nevét és osztályát, valamint hogy melyik hónapra történik a befizetés.

A befizetés pontos időpontjáról, a befizetendő összegről az iskola honlapján tájékoztatjuk a szülőket. A befizetés az aktuális hónapra érvényes.

A befizetés elmaradását a gazdasági ügyintéző a hónap végén jelenti az Önkormányzatnak, ahol gondoskodnak az elmaradt beszedéséről.


A térítési díjat az Önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. Ha olyan időszakban történik változtatás a napi egységárakban, amelyre már megtörtént a befizetés, a különbözetet a következő befizetésnél szedjük be, vagy írjuk jóvá.

 

Az étkezés visszamondása, a díj visszafizetése:

Az étkezést betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén az igazgatóhelyettesnél vagy az iskolatitkárnál le lehet mondani. A lemondás történhet szóban, telefonon vagy személyesen, illetve írásban. A délig lemondott étkezést a következő naptól, a későbbi lemondást csak a lemondás utáni második naptól tudja a konyha figyelembe venni. Folyamatos befizetés esetén a lemondott napoknak megfelelő összegeket a következő hónapban írjuk jóvá.

Az igényelt étkezést véglegesen csak írásos bejelentés alapján lehet lemondani.

Egyéb tudnivalók:
Támogatások:
50%-os étkezési térítési díjkedvezményt kapnak alanyi jogon
  • - a 3 vagy több gyermekes családban élők,
  • - a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek.

Térítésmentes étkezésre jogosult

  • - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos tanulók.
  • - nevelésbe vett gyermekek

Azok a családok, akik alanyi jogon nem jogosultak kedvezményre, de anyagi helyzetük megkívánja, illetve akik alanyi jogon már kapják az 50%-os kedvezményt, de rászorultság miatt további kedvezményt kérnek, igénylésükkel az önkormányzathoz kell fordulniuk. Ennek részleteiről bővebb felvilágosítást (és a szükséges nyomtatványokat) az Önkormányzat munkatársaitól kérhetnek a szülők.


Bármilyen kedvezmény igénybevételéhez (akár alanyi jogú, akár az önkormányzattól kapott) szükséges, hogy a szülő a befizetésnél jelezze jogosultságát, és erről egy formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozzon.
Az iskolában igénybe vehető támogatásokról írásban kapnak értesítést a szülők, melyben tájékoztatást kapnak a kedvezményekről, a jogosultság feltételeiről, az igényléshez szükséges tennivalókról (bizonylatok beszerzése, szükséges nyilatkozatok, stb.), a támogatás átvételének módjáról, időpontjáról.
A támogatás átvételét a szülő a szükséges bizonylatokon aláírásával igazolja.

 

Meghirdetett álláshelyek a Tolnayban

- Gyógypedagógus

- Angol - bármely szakos tanár

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.10.25.
Az állás betölthető: 2016.10.27.

További részletek a kozigallas.gov.hu honlapon 2016. október 6-tól.

 

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy tanévnyitó ünnepélyünket szeptember elsején, csütörtökön, az első tanítási napon reggel 8 órától az alsó tagozatos tanulóinknak és szüleiknek tartjuk a Fekiács úti épület udvarán. Kérjük, hogy a gyermekek ünneplő ruhába jöjjenek, és hozzanak magukkal váltóruhát erre a napra!

 

A kis 1. osztályosok legalább egyik szülőjét nagyon várjuk erre az alkalomra, hogy az ünnepség után a tanító nénik át tudják venni tőlük a nyár folyamán beszerzett tanszereket, taneszközöket.

 

A felső tagozatosok - szintén szeptember elsején - hétköznapi ruhában, a megszokott időben, reggel ¾ 8-ra érkezzenek meg a Tolnay úti épületbe.

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy tanulóink tankönyveiket az első tanítási napon fogják megkapni az iskolában, tehát nem lesz külön tankönyvosztás!

 

A 2016/2017-es tanév tankönyvellátása a következőképpen fog történni:

  • az általános iskola 1-4. évfolyamán minden diák ingyen kapja a tankönyvet
  • a fizetős diákok a számlát és a befizetendő csekket a tankönyvcsomaggal egyidejűleg, itt az iskolában kapják kézhez, melynek befizetésére 15 nap fog rendelkezésükre állni.

 

A fentiek miatt tanulóink – tankönyvek nélkül is – iskolatáskával jöjjenek, hogy legyen mibe hazavinni a tankönyveket!

 

Kérjük továbbá, hogy szeptember elsejére döntsék el, gyermekük számára igénylik-e a napközi ellátást vagy étkezést (egyszeri, kétszeri vagy háromszori), mert ezt az igényt aznap reggel fogjuk felmérni.

 

 

Iskolavezetés

 

 

Nyári ügyelet

A nyári szünet ideje alatt iskolánk Tolnay úti épületében szerdai napokon 8-12 óra között ügyeletet tartunk.

Új tanulók beiratkozása július 27-én és augusztus 3-án ügyeleti időben, vagy telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges.

 

Tisztelt Szülők!

Ballagási ünnepségünk június 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik.
Tanévzáró ünnepélyünk június 21-én, kedden este 18 órakor lesz. (Ez az időpont változott a korábban tervezetthez képest!)
Mindkét rendezvény iskolánk Tolnay úti épületében lesz.
Iskolavezetés