Alapítványunk adószáma
Névnap
Ma 2018. március 19., hétfő, József és Bánk napja van. Holnap Klaudia napja lesz.
Határtalanul

A logóra kattintva elolvashatja beszámolónkat a 2017. évi kirándulásról.
Inárcsi tehetségek felfedezése

A logóra kattintva elolvashatja beszámolónkat.
F?menü
Tanórán kivüli munka
Ki olvas minket?
Oldalainkat 46 vendĂŠg bĂśngĂŠszi
Dokumentumok /

KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

A szaktárgyi, a kulturális és a sport eredmények közé 2017. szeptember 1-t?l a tanulók iskolán kívül szerzett eredményei is beszámíthatók!

A Fekiács József Emlékplakett:

Az alapítvány célját rögzít? alapítólevél szerint a tanév legeredményesebb nyolcadik osztályos tanulói jogosultak a kitüntet? cím elnyerésére.

Az eredményességet évente az itt leírt követelményeknek megfelel?en döntjük el

  • Járjon élen a tanulásban, legyen a legjobbak között, legfeljebb két 4-es tantárgyi eredménye lehet év végén,
  • A tanórai szereplésen túl használja ki az ismeretszerzés más lehet?ségeit
  • A díj elnyeréséhez a következ?kben felsorolt szaktárgyi eredmények legalább egyike szükséges:

o Zrínyi Ilona matematika versenyen 1-100. helyezés,

o TITOK országos versenyen 1-10. helyezés,

o Megyei vagy megyei területi szaktárgyi versenyen 1-15. helyezés,

o SZÓLÁNC behívással végz?d? levelez?s versenyen 1-10 helyezés (csak az a helyezés számít, amelyik a behívottak 50 %-nál jobb vagy azonos vele)

o Országos szint?, behívással végz?d? levelez?s verseny ( Mozaik, Bendegúz) dönt?jében 1-15. helyezés,

o Olyan országos szint? versenyeken, ahol nincs megyei forduló, ott 1-20. helyezés

o Nem behívással végz?d? levelez?s versenyeken: 2 verseny, vagy egy verseny két egymástól független területén (tantárgyában) minden forduló feladatainak teljesítése, és az egyik tantárgyból legalább 1-3. helyezés elérése,

o a Litteratum nyelvi versenyen 1-5. helyezés.

  • Öregbítse iskolánk hírnevét a kultúra vagy a sport valamely területén:

o Legyen egyéni vagy csapateredménye (I-VI) körzeti vagy ennél magasabb kulturális (el?adó-m?vészeti, képz?m?vészeti) versenyen (az iskolán kívüli m?vészeti tevékenységek eredményeit az igazgató az IDK vezet?jével együtt elbírálva e feltétel teljesítésének min?sítheti)

o Folyamatosan járjon egy sportág edzéseire, bírja tanára vagy edz?je javaslatát a díj elérésére. Az iskola színeiben érjen el legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy megyei versenyen 1-6. helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság régióbajnokságában 1-10. helyezést.

  • élvezze az osztályf?nök javaslatát, a közösségért végzett munkája alapján,
  • magatartása és szorgalma legyen példás,
  • a tanév során nincs írásbeli figyelmeztetése /ha mégis, úgy rendelkezzék az adott területen szerzett legalább azonos szint? dicsérettel/.

Ha az évfolyam nyolcadikosai között nincs olyan tanuló, aki megfelelne a követelményeknek, úgy a cím nem kerül kiadásra.

A cím visel?je Fekiács József Emlékplakett-et, oklevelet, az alapítvány kamatából egy meghatározott összeget kap, és a neve felkerül a kitüntetett tanulók nevét ?rz? márványtáblára.


A Nevel?testületi dicséret:

ˇ Annak a negyedikes tanulónak adható, aki az alsó tagozaton folyamatosan (legalább 2 éven keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken, és 4. év végén a Fekiács-díj feltételeit teljesíti úgy, hogy a szaktárgyi-, kulturális – és/vagy sporteredményei közé bármely korábbi eredménye beszámítható.

ˇ Az 5-7 évfolyamon azoknak a tanulóknak adható, akik maradéktalanul teljesítik a Fekiács-díj feltételeit.

ˇ A 8. évfolyamosok közül azoknak adható, akik egy területen nem felelnek meg a Fekiács-díj kiírásának (ha ez a tanulmányi eredményt érinti, akkor az átlaga legalább 4,5 legyen, négyesnél rosszabb osztályzat nélkül).


„Kiváló tanuló” cím:

Alsósoknál:   Annak a negyedikes tanulónak adható, aki az alsó tagozaton folyamatosan (legalább 2 éven keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken.  4. év végén bármely korábbi szaktárgyi eredménye beszámítható.

ˇ magatartása és szorgalma példás

ˇ tanulmányi eredménye kit?n?, vagy jeles

Fels?söknél:

A címet az a fels? tagozatos tanuló kaphatja meg, akinek legalább 2 szaktárgyi eredménye van (ez lehet egy területen is)

ˇ magatartása és szorgalma példás

ˇ tanulmányi eredménye kit?n?, vagy jeles

A díjat megkaphatja az a 4-8. osztályos sajátos nevelési igény? tanuló is, aki egész évben kiemelked? szorgalommal és eredményességgel dolgozott, ezzel példát mutatott társainak.

 

"Jó tanuló, jó sportoló" cím:

A fenti címet az iskola 4-8. osztályos tanulója kaphatja meg, ha a     sportban és a tanulásban élen jár.
A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap:

Az a negyedikes tanuló,

aki az alsó tagozat bármely évfolyamán teljesíti az 5-8. évfolyamosoknál leírt feltételek közül a sport eredményt, vagy amennyiben a rendez? szövetség nem hirdet eredményt a versenysorozat végén, legalább két éven keresztül folyamatosan részt vesz egy csapat edzésein és rendszeresen szerepel a mérk?zéseken és 4. évfolyamon teljesíti az ott felsorolt többi feltételt, illetve legfeljebb 4 tantárgyi négyes osztályzata van.

Az 5-8. évfolyamokon annak adható:

ˇ akinek tanulmányi átlaga legalább 4,5 – négyes osztályzatnál gyengébb nélkül,

ˇ akinek magatartása és szorgalma legalább jó,

ˇ aki bírja testnevel? tanára és edz?je javaslatát

ˇ aki folyamatosan jár egy sportág edzéseire, legalább heti 2 alkalommal,

ˇ aki az iskola színeiben elér legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy megyei versenyen 1-6. helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság régióbajnokságában 1-10. helyezést

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti.


Az "Év sportolója" cím odaítélésének feltételei

A fenti címet az iskola bármely tanulója korától függetlenül megkaphatja.
A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap, aki:

ˇ rendszeresen látogatja az iskolai sportszakkörök valamelyikét, vagy részt vesz az iskola színeiben sportversenyen, ha a testnevel? tanára felkéri,

ˇ iskolánk színeiben legalább megyei szinten 1-6. helyezést ér el,

ˇ a testnevelés tantárgyhoz való hozzáállása példamutató, tantárgyi osztályzata jeles,

ˇ a fenti kritériumoknak megfelel? tanulók közül a tanuló edz?jének el?terjesztése (az el?terjesztés tartalmazza az egész évi sporttevékenységet) alapján a tantestület szavazással dönt.

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti.


Jutalom kirándulás

Az iskola által a tanév végén szervezett jutalom kiránduláson vehet részt az a tanuló, aki a tanév során a korábban említett 4 területb?l (szaktárgyi, kultúra, sport, közösségi) legalább háromban jeleskedett (ért el legalább körzeti eredményt, vagy végzett kiemelked? közösségi munkát), vagy a 3 területb?l (szaktárgyi, kultúra, sport) ugyan csak két területen volt eredményes, de területenként minimum 2, legalább körzeti szint? eredménye volt.


 

Érvényes 2017. szeptember 1-t?l.