Ebben a tanévben a koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében március közepétől nem rendezték meg a tanulmányi, kulturális és sport versenyeket, nem fejeződtek be hagyományos módon a behívással végződő szaktárgyi levelezős versenyek. Ennek következtében több tanulónk önhibáján kívül nem vehetett részt a versenyek megyei és országos fordulóin.

A fentiekre való tekintettel nevelőtestületünk az összevont osztályozó értekezleten az alábbi határozatokat hozta az egyes versenyek vonatkozásában:

- A Bendegúz Tudásbajnokságon szerzett szaktárgyi eredményt akkor fogadjuk el, ha a tanuló a digitális oktatás ideje alatt beküldte a tanév közben kiküldött feladatokon túl a megyei és országos feladatsor megoldását is (tehát mindegyik feladatsort megoldotta és beküldte), és azok közül a megyei fordulón legalább 90%-ot, vagy az országos fordulón legalább 80%-os eredményt ért el.

- Elfogadjuk a „KémiaMesterek” tankerületi szintű verseny, a Nyelvész és Szólánc több fordulóból álló levelezős versenyek végeredményét.

- Örülünk annak, hogy több tanulónk részt vett az Örkényi Karéj Fesztivál idei online versenyén, természetesen az itt elért eredményeket is elfogadjuk.

Sajnálatos módon a tavasszal elmaradt egyéb szaktárgyi, sport és kulturális versenyek miatt több tanulónk nem tudott annyi eredményt elérni, mint szeretett volna. Nekik azt kívánjuk, hogy ne csüggedjenek, ne veszítsék el versenyzési kedvüket, hanem annál nagyobb lendülettel mérjék össze tudásukat, ügyességüket másokéval a következő tanévben!

Urbánné Kovács Eszter

intézményvezető