1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én és április 22-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.
2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során. [1] 
3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.  
4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.
(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)
5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik a személyes ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

 Helyszíne:      a Tolnay úti iskolaépület aulája

Időpontja:       2022. április 21-én (csütörtökön) 11 órától 19 óráig

                        2022. április 22-én (pénteken) 7 órától 15 óráig

Az aktuális igényeknek megfelelően egyszerre akár két-három munkaállomáson is várni fogjuk az érkező szülőket. Akik előzetesen elvégezték a KRÉTA adatszolgáltatást, kitöltötték a szükséges nyilatkozatokat, azok számára a helyszínen gyorsított ügyintézést biztosítunk.

A kitöltendő nyilatkozatok iskolánk honlapjáról elérhetők, továbbá április 6-tól mindkét iskolaépületben kérhetők a titkárságon, illetve azokat eljuttatjuk a Boglárka
Néphagyományőrző Óvoda mindhárom telephelyére is.  A nyilatkozatok a beiratkozáskor is kitölthetők a helyszínen, de ez esetben mindkét szülőnek jelen kell lennie, illetve számítsanak arra, hogy ezzel jelentős mértékben megnövekszik az ügyintézés ideje.

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

A szükséges nyilatkozatok itt letölthetők:
Hit- és Erkölcstan Nyilatkozat,
Nyilatkozat törvényes képviseletről
Hirdetmény

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára.  Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján (2022. március 5-i bejegyzés „Legújabb hírek” címszó alatt), szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást. 

8. A beiratkozási napok elteltével, 2022. április 25-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.                                    

9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk (email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-30/793-7284 vagy 29/370-039)

illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

 [1] Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.