Tolnay Lajos élete
Tolnay Lajos tevékeny életének kétszer 13 éve érint bennünket közelről. Az első másfél évtizedben az egész ország számára m űködött hasznosan: a kiegyezés utáni vasútépítési láz egyik legfontosabb szervezője volt a MÁV elnökeként. A másik időszak pedig Inárcs község újjászerveződését és több mint százéves iskolájának megalapítását eredményezte.

Tolnay Lajos 1837. május 31-én születet Pesten. Szülei Tolnay János és Szontágh Erzsébet voltak. A Műegyetem szerzett diplomát, vasútépítő mérnökként dolgozott 1872-ig. Ekkor a MÁV igazgatóságának vezetőjévé nevezik ki. 1885-ig áll a vasút élén; ebben az időszakban épülnek ki Magyarország legfontosabb vasútvonalai. 1887-től Ferencváros országgyűlési képviselője.

Községünk története szempontjából fontos az 1893-as év: ekkoriban vásárolt birtokot a Kakucs község által bekebelezett Inárcspusztán és szőlőtelepítésbe fogott. Birtoka közepén eklektikus stílusú kastélyt, a szőlőmunkások számára cselédházakat építtetett. Az ide települt félezer ember gyermekei számára 1897-ben egy tanteremből és tanítói lakásból álló iskolát alapított.

1906-ban visszatért a fővárosba. A Székesfővárosi Közmunkák Tanácsának elnökévé választották, egyéb tisztségeket is betöltött. 1918. április 21-én halt meg. A Nemzeti Múzeum kupolacsarnokában ravatalozták fel, mint az ország sok nagynevű fiát.

Tolnay elnöksége a MÁV történetében korszakot alkotott. Csak egyet nem lehet eléggé csodálni azt, hogy róla sem utcát nem neveztek el, sem szobrot nem állítottak mindmáig emlékének írta róla egy vasúttörténész évtizedekkel ezelőtt. Inárcs lakossága megszüntette ezt a hiányosságot: 1997-ben iskoláját és az oda vezető utcát róla nevezte el, mellszobra öt éve az egyik legszebb terén látható, az iskoláért legtöbbet tevőknek évente kiadandó díjat alapított.

Emlékét őrizzük.