TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Ahogy már korábban is tájékoztattuk Önöket, a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Kérem, hogy elsődlegesen online módon bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületén 2021. április 10-től április 16. éjfélig.  (A felület eléréséhez kattintson Ide!) 
Az online jelentkezéshez részletes segédlet az alábbi oldalon tekinthető meg. (A felület eléréséhez kattintson Ide!

Az online jelentkezésnél szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is!

Első körben azokat a nebulókat vehetjük fel iskolánkba, akik „körzetesek”, vagyis:

- a gyermeknek a lakcímkártyáján csak állandó lakóhely szerepel, mely Inárcs, vagy

- ha a gyermeknek a lakcímkártyáján van állandó lakóhely és tartózkodási hely is feltüntetve, akkor a tartózkodási hely szerint inárcsi.

Ezúton felhívom a figyelmüket arra, hogy a 2020. szeptember 1-től hatályos jogszabályváltozás miatt - 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (7)-(8) – fokozott figyelemmel vizsgálnunk kell, hogy akinek a lakcímkártyáján állandó lakcím és tartózkodási hely is szerepel, a kártya 3 hónapnál régebbi kell, hogy legyen (vagyis 2021. január 15. előttinek kell lennie a kiállítás dátumának).

Ha a lakcímkártya vizsgálata során arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Online ügyintézés esetén nem körzetes beiratkozásnál a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megadása szükséges. Ezt a kérelem indoklása, megjegyzés mezőben tehetik meg.

A szülőknek lehetősége van nyilatkozni a gyermek sajátos nevelési igényéről, hátrányos vagy egyéb helyzetéről. Azt kérem, hogy ezt a nyilatkozatot tegyék meg a gyermek osztályba sorolása miatt, illetve azért, hogy fel tudjunk készülni a tanuló későbbi szakszerű ellátására. A szakértői véleményben kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi a 06-30-793-7284 vagy a 06-30-290-4289-es telefonszámon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen az intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információk megtalálhatók honlapunkon, a „Leendő elsősök beiratkozása” tájékoztatóban.

 Aki személyesen szeretné beíratni gyermekét iskolánkba, annak előzetesen időpontot szükséges egyeztetnie a 06-30-793-7284 vagy a 06-30-290-4289-es telefonszámokon, ezzel szeretnénk elkerülni az esetleges torlódásokat.  A telefonszámokat kérem, munkaidőben hívják, amennyiben munkatársaim nem tudják felvenni a telefont, visszahívják Önöket.

 A beiratkozáshoz a következő iratokat hozzák magukkal:

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
NEK adatlap - okmányirodából diákigazolvány igényléshez (nem kötelező)
Egyéb nyilatkozatok helyben kerülnek kitöltésre
 

Urbánné Kovács Eszter

intézményvezető