A szülő nem igényelhet digitális oktatást alsó tagozatos gyermeke számára! Azt döntheti el, hogy engedi-e gyermekét iskolába jönni hétfőn, vagy sem. Utóbbi esetben az igazgatónak címezve kérelmet kell(ett) írnia. Digitális oktatást – igazolt Covid fertőzés esetén – továbbra is csak az Operatív törzs rendelhet el!

Az osztályok tanulói csak egymással és nevelőikkel érintkezhetnek, az évfolyamtársaikkal sem léphetnek kapcsolatba. (Még a napköziben, etika / hit- és erkölcstan órákon sem!) Ebédeltetni is külön fogjuk őket.

Ezért kérjük, hogy a reggeli érkezéskor az 1. évfolyam tanulóit az Arany János utcai nagykapuhoz, a 2. évfolyam tanulóit a Fekiács utcai kiskapuhoz kísérjék reggel a szülők. 

Érkezés, hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után minden tanuló bemegy az osztálytermébe (a 2.a osztály tanulói a főépület egyik osztálytermében lesznek elhelyezve, a másik három osztály marad a saját helyén).

 Azok a 3. és 4. osztályos tanulók, akiknek szülei kérik, hogy a Fekiács utcai iskolaépületből az önkormányzat kisbuszával vigyék át őket a Tolnay úti épületbe, azok ½ 8 előtt öt perccel érkezzenek meg, mert a busz ½ 8-kor indul. Ők az iskolaudvaron a padoknál gyülekeznek majd. A buszt igénybe vevők az Iskolabuszos Facebook csoporton találhatnak pontosabb információkat.

A Tolnay úti épületben a főbejáraton át érkezve várjuk a 3. és 4. osztályosokat. Hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után a 3.a osztály tanulói az aulában a színpad egyik oldalán, a 3.b-sek a színpad másik oldalán gyülekeznek. A 4.a és b osztályosok pedig külön-külön a galéria egyik és másik oldalán várhatják majd meg a tanítás elkezdését.

Már előzőleg kértem, hogy továbbra is legyen ott minden tanulónál a szájmaszk! A közösségi terekben (folyosó, aula, mosdó, udvar) kötelező a használata! A tantermen belüli maszkhasználatot az osztályfőnökök kérhetik a tanulóktól.

Az első tanítási napon sok beszélgetést, játékos programot tervezünk tanulóinknak, ezzel is megkönnyítve számukra a visszaállást az iskola életbe. J

Üdvözlettel:
Urbánné Kovács Eszter
intézményvezető